Hướng dẫn thanh toán

  • Tạm ứng 50% đơn hàng, thanh toán hết phần còn lại khi nhận thông báo giao hàng từ bên bán.
  • Tạm ứng 50% đơn hàng, thanh toán hết phần còn lại trong vòng 7 ngày (có bảo lãnh thanh toán do bên mua phát hành được sự chấp thuận của bên bán) sau khi nhận đủ hàng hóa và công và đề nghị thanh toán từ bên bán.
  • Phương thức thanh toán : chuyển khoản hoặc tiền mặt
  • Số tài khoản : 6323446-001
  • Ngân hàng : INDOVINA BANK – CN Chợ Lớn