Vận chuyển & Giao nhận

Quy trình giao nhận vận chuyển;

  • Sau khi xác nhận đặt hàng, điều kiện thanh toán, bộ phận giao hàng sẽ lấy hàng từ kho EUROHOME giao tới địa điểm được bên mua cung cấp để bàn giao hàng hóa. Thời gian giao hàng cụ thể sẽ được EUROHOME thông báo bằng email, fax, điện thoại,… Mọi chi phí vận chuyển sẽ được bên EUROHOME hỗ trợ khách hàng.
  • Trong quá trình giao nhận. Quý khách hàng kiểm tra số lượng, chất lượng và ký Biên bản giao nhận trực tiếp. Sau khi hoàn tất thủ tục giao hàng và ký xác nhận, bên bán sẽ không chịu trách nhiệm phát sinh.
  • Tạm ứng 50% đơn hàng, thanh toán hết phần còn lại khi nhận thông báo giao hàng từ bên bán.
  • Tạm ứng 50% đơn hàng, thanh toán hết phần còn lại trong vòng 7 ngày (có bảo lãnh thanh toán do bên mua phát hành được sự chấp thuận của bên bán) sau khi nhận đủ hàng hóa và công vă đề nghị thanh toán từ bên bán.
  • Phương thức thanh toán : chuyển khoản hoặc tiền mặt
  • Số tài khoản : 6323446-001
  • Ngân hàng : INDOVINA BANK – CN Chợ Lớn